pin đồng hồ

Bé trai tự nhổ răng rồi nhét vào tai và hàng loạt dị vật trẻ tự đưa vào cơ thể

Bé trai tự nhổ răng rồi nhét vào tai và hàng loạt dị vật trẻ tự đưa vào cơ thể(30/11/2016)

Chỉ một phút cha mẹ lơ đễnh, trẻ có thể nhét bất cứ thứ gì chúng thấy ...