Quân đội Afghanistan

Trực thăng rơi, tướng cấp cao của Quân đội Afghanistan thiệt mạng

Trực thăng rơi, tướng cấp cao của Quân đội Afghanistan thiệt mạng(30/11/2016)

Trực thăng rơi, tướng cấp cao của Quân đội Afghanistan thiệt mạng