Quan hệ Mỹ- Syria

Không kích nhầm lính Syria, Mỹ nói lỗi khách quan

Không kích nhầm lính Syria, Mỹ nói lỗi khách quan(30/11/2016)

Không kích nhầm lính Syria, Mỹ nói lỗi khách quan