Quốc Đạt

Đổ 8 m3 gỗ nghiến xuống đường rồi lái xe tháo chạy

Đổ 8 m3 gỗ nghiến xuống đường rồi lái xe tháo chạy(01/12/2016)

Ngày 1/12, Đội quản lý thị trường số 12 tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ ...