Quốc hội Thái Lan

Thái tử Thái Lan chính thức trở thành Quốc vương

Thái tử Thái Lan chính thức trở thành Quốc vương(02/12/2016)

Thái tử Maha Vajiralongkorn (64 tuổi) đã chấp thuận lời mời của quốc hội để trở thành ...


Thái tử Maha chấp thuận làm Vua Thái Lan

Thái tử Maha chấp thuận làm Vua Thái Lan(30/11/2016)

TTO - Tiến trình tiếp ngôi ở Thái Lan đã diễn ra nhanh hơn so với các ...