Quốc phục Việt Nam

Những hé lộ đầu tiên về quốc phục của Lệ Hằng tại Miss Universe

Những hé lộ đầu tiên về quốc phục của Lệ Hằng tại Miss Universe(11/01/2017)

Những hé lộ đầu tiên về quốc phục của Lệ Hằng tại Miss Universe


Diệu Ngọc diện áo yếm gợi cảm, bay bổng thi Miss World

Diệu Ngọc diện áo yếm gợi cảm, bay bổng thi Miss World(30/11/2016)

Diệu Ngọc diện áo yếm gợi cảm, bay bổng thi Miss World