Quốc phục Việt Nam

Diệu Ngọc diện áo yếm gợi cảm, bay bổng thi Miss World

Diệu Ngọc diện áo yếm gợi cảm, bay bổng thi Miss World(30/11/2016)

Diệu Ngọc diện áo yếm gợi cảm, bay bổng thi Miss World