quỹ bảo trì đường bộ

Sẽ đề xuất mở rộng đối tượng nộp phí bảo trì đường bộ

Sẽ đề xuất mở rộng đối tượng nộp phí bảo trì đường bộ(22/01/2017)

Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết trong năm 2017, sẽ nghiên cứu ...


Đường hỏng, cận date bảo hành: Rách nhiều, vá sao cho xuể!

Đường hỏng, cận date bảo hành: Rách nhiều, vá sao cho xuể!(01/12/2016)

(Tin tức thời sự) - "Quỹ bảo trì đường bộ theo phân cấp và chi thường xuyên ...


Đường hỏng, cận date bảo hành: Lo vỡ quỹ bảo trì?

Đường hỏng, cận date bảo hành: Lo vỡ quỹ bảo trì?(30/11/2016)

(Tin tức thời sự) - "Tổng cục đường bộ phải bao quát, không nên để xảy ra ...