rà soát bộ máy

Sắp xếp lại bộ máy có đụng đến ‘con ông cháu cha’?

Sắp xếp lại bộ máy có đụng đến ‘con ông cháu cha’?(30/11/2016)

Bộ Công Thương hiện đang tiến hành sắp xếp lại bộ máy, trong đó có việc giảm ...