rạp chiếu bóng

Chờ bổ sung sửa đổi Luật Điện ảnh

Chờ bổ sung sửa đổi Luật Điện ảnh(02/12/2016)

Sáng 1/12, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Điện ảnh khu vực phía ...