RJ85

Phi cơ chở 77 người không bốc cháy khi rơi, có thể do hết nhiên liệu

Phi cơ chở 77 người không bốc cháy khi rơi, có thể do hết nhiên liệu(30/11/2016)

Phi cơ chở 77 người rơi ở miền trung Colombia có thể vì thiếu nhiên liệu do ...