Robert Trivers

Vì sao tỷ phú thường đẻ nhiều con trai?

Vì sao tỷ phú thường đẻ nhiều con trai?(02/12/2016)

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy tỷ phú có tỷ lệ sinh con trai là 65% ...