rước dâu bằng xe phụ hồ

Sốc: Chú rể mặc quần tất hoa, đi chân đất dùng xe phụ hồ để rước dâu

Sốc: Chú rể mặc quần tất hoa, đi chân đất dùng xe phụ hồ để 'rước' dâu(30/11/2016)

Sốc: Chú rể mặc quần tất hoa, đi chân đất dùng xe phụ hồ để 'rước' dâu ...