ruộng bỏ hoang dân ly hương

Ruộng bỏ hoang, dân ly hương

Ruộng bỏ hoang, dân ly hương(29/11/2016)

Đất sản xuất lúa và hoa màu tại xứ đồng Ổ Gà, thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa ...