sà lan chìm xuống sông ở Cần Thơ

Sà lan chở thép chìm nghỉm, nhiều người thoát chết

Sà lan chở thép chìm nghỉm, nhiều người thoát chết(01/12/2016)

Khi chiếc sà lan chở 400 tấn thép đến khu vực cảng nhận thép để đưa về ...