Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A9 về giá dưới 7 triệu đồng tại Việt Nam

Samsung Galaxy A9 về giá dưới 7 triệu đồng tại Việt Nam(15/11/2016)

Sau nhiều lần điều chỉnh, Samsung Galaxy A9 giảm còn dưới 7 triệu đồng. Đây là tín ...