Samsung ngừng sản xuất

Sắp có kết luận nguyên nhân sự cố Galaxy Note7 cháy nổ

Sắp có kết luận nguyên nhân sự cố Galaxy Note7 cháy nổ(30/11/2016)

Sắp có kết luận nguyên nhân sự cố Galaxy Note7 cháy nổ