san bay Hàn Quốc

Vợ chồng Lý Hải tiếp tục sang Hàn Quốc dự sự kiện

Vợ chồng Lý Hải tiếp tục sang Hàn Quốc dự sự kiện(30/11/2016)

Nam ca sĩ và Minh Hà - vợ anh - đồng hành ở chương trình "Korean Culture ...