sân trượt băng

Sân trượt băng dùng 5.000 con cá thật để... trang trí

Sân trượt băng dùng 5.000 con cá thật để... trang trí(02/12/2016)

Sân trượt băng trong quần thể Công viên giải trí Space World ở thành phố Kitakyushu, Nhật ...