sao mắc lỗi trang điểm xấu

Trương Ngọc Ánh, Mai Ngô mắc lỗi trang điểm tháng 11

Trương Ngọc Ánh, Mai Ngô mắc lỗi trang điểm tháng 11(02/12/2016)

Nữ diễn viên nhấn quá nhiều điểm trên mặt gây rối, trong khi người mẫu kẻ mắt ...