sát hạch lại lý thuyết

Buộc dân đổi giấy phép lái xe còn hạn: Thông tin ngược

Buộc dân đổi giấy phép lái xe còn hạn: Thông tin ngược(03/12/2016)

(Tin tức thời sự) - ''Riêng Cục Kiểm tra văn bản không nhận được văn bản xin ...


Buộc dân đổi GPLX còn hạn: Bộ GTVT ra chỉ đạo nóng

Buộc dân đổi GPLX còn hạn: Bộ GTVT ra chỉ đạo nóng(02/12/2016)

(Tin tức thời sự) - Việc chuyển đổi đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật ...


Buộc dân đổi GPLX còn hạn: Bộ Tư pháp nói sai luật

Buộc dân đổi GPLX còn hạn: Bộ Tư pháp nói sai luật(01/12/2016)

(Tin tức thời sự) - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định, quy ...


Không bị phạt và thi lại lý thuyết khi chậm chuyển đổi GPLX

Không bị phạt và thi lại lý thuyết khi chậm chuyển đổi GPLX(01/12/2016)

Thông tư 58 sẽ bỏ quy định phải thi lại lý thuyết, GPLX giấy người dân vẫn ...


Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là không có cơ sở pháp lý

Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là "không có cơ sở pháp lý"(30/11/2016)

Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là "không có cơ sở pháp ...