sếp dê

Kể từ giây phút tôi bước chân vào khách sạn đó, cuộc sống với tôi là địa ngục trần gian

Kể từ giây phút tôi bước chân vào khách sạn đó, cuộc sống với tôi là địa ngục trần gian(30/11/2016)

Chồng không ngày nào không chì chiết tôi kể cả bữa ăn giấc ngủ, anh đánh tôi ...