siêu quốc gia

Dàn thí sinh HH Siêu quốc gia bị chê mặt già nua, biến dạng

Dàn thí sinh HH Siêu quốc gia bị chê mặt già nua, biến dạng(30/11/2016)

Thí sinh Trung Quốc có má "bánh bao", thí sinh Hàn Quốc và Myanmar lại cằm dài ...