Sing Smart 5

Thương hiệu Karaoke Paramax sẽ góp mặt tại bữa tiệc âm thanh AV Show

Thương hiệu Karaoke Paramax sẽ góp mặt tại "bữa tiệc âm thanh" AV Show(30/11/2016)

Thương hiệu Karaoke Paramax sẽ góp mặt tại "bữa tiệc âm thanh" AV Show