smartphone nokia 2017

Đừng hy vọng vào cuộc trở về của Nokia

Đừng hy vọng vào cuộc trở về của Nokia(08/12/2016)

Dù sự trở về của huyền thoại Nokia sẽ mang đến những phấn khích, thị trường hiện ...


Ý tưởng smartphone Nokia không viền, hai màn hình

Ý tưởng smartphone Nokia không viền, hai màn hình(26/11/2016)

Ý tưởng smartphone Nokia 2017 với thiết kế không viền, không nút bấm, hai viền màn hình ...