smartphone nokia 2017

Ý tưởng smartphone Nokia không viền, hai màn hình

Ý tưởng smartphone Nokia không viền, hai màn hình(26/11/2016)

Ý tưởng smartphone Nokia 2017 với thiết kế không viền, không nút bấm, hai viền màn hình ...