smartphone Obi

Obi đồng loạt giảm giá mạnh tại Việt Nam sau một năm ra mắt

Obi đồng loạt giảm giá mạnh tại Việt Nam sau một năm ra mắt(15/11/2016)

Obi SF1, Obi MV1 và Obi SJ1.5 vừa có sự điều chỉnh giá mạnh so với thời ...