Sơn Gỗ

Hiện trường tan hoang vụ cháy cụm công nghiệp ở Thanh Trì

Hiện trường tan hoang vụ cháy cụm công nghiệp ở Thanh Trì(02/12/2016)

Hiện tại, đám cháy ở khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã được khống ...