Sống núi

Những hành động gây tranh cãi của phượt thủ năm 2016

Những hành động gây tranh cãi của phượt thủ năm 2016(02/12/2016)

Bật nhạc nhảy giữa đường, hái hoa dã quỳ và chạy xe máy trên sống núi cao ...