sông nuốt ruộng đồng

Khốn đốn vì cát lấp, sông nuốt ruộng đồng

Khốn đốn vì cát lấp, sông "nuốt" ruộng đồng(26/11/2016)

Giống trôi, ruộng đất bị sạt lở, vùi sâu dưới cát, đá, hệ thống kênh mương thủy ...