sống sót khỏi tai nạn máy bay

Làm thế nào để có cơ hội sống sót khi máy bay rơi?

Làm thế nào để có cơ hội sống sót khi máy bay rơi?(02/12/2016)

TTO - Lắng nghe hướng dẫn của phi hành đoàn, mang giày, chú ý lối thoát hiểm... ...