Su-15

Su-15 - tiêm kích đánh chặn đầy tai tiếng của Liên Xô

Su-15 - tiêm kích đánh chặn đầy tai tiếng của Liên Xô(02/12/2016)

Dòng Su-15 có nhiệm vụ đánh chặn các máy bay tối tân của Mỹ, nhưng không ít ...