Subi

Kết cấu lục giác bí hiểm, lạ thường của TQ ở Biển Đông

Kết cấu lục giác bí hiểm, lạ thường của TQ ở Biển Đông(02/12/2016)

Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) đã chụp ảnh từ vệ tinh và phát ...