tàu Progress MS-04 nổ tung

Tàu vũ trụ Nga nổ tung thành 20 mảnh sau cất cánh

Tàu vũ trụ Nga nổ tung thành 20 mảnh sau cất cánh(02/12/2016)

Tàu vũ trụ Nga nổ tung thành 20 mảnh sau cất cánh