tên lửa nhiệt hạch

Vũ khí nào là cơn ác mộng của Thế chiến 3?

Vũ khí nào là 'cơn ác mộng' của Thế chiến 3?(30/11/2016)

Vũ khí nào là 'cơn ác mộng' của Thế chiến 3?