Tag:  ca ho do khung ve ha noi

Cặp cá khủng về HN, gần 4 triệu đồng/kg vẫn đắt hàng

Cặp cá "khủng" về HN, gần 4 triệu đồng/kg vẫn đắt hàng(30/11/2016)

Cặp cá hô đỏ nặng hơn 1 tạ từ sông Mê Kông đoạn chảy qua Campuchia vừa ...