Tag:  ha noi xu ly nuoc thai

Hà Nội xử lý 80 hồ ô nhiễm bằng công nghệ độc quyền

Hà Nội xử lý 80 hồ ô nhiễm bằng công nghệ độc quyền(02/12/2016)

Chế phẩm xử lý ô nhiễm nước hồ của CHLB Đức được thiết kế đặc biệt theo ...