Tag:  hành tinh đỏ

Vì sao con người hy vọng sống trên sao Hỏa?

Vì sao con người hy vọng sống trên sao Hỏa?(30/11/2016)

Sao Hỏa về cơ bản vẫn là hành tinh vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, nó vẫn ...