Tag:  kho vàng

Phát hiện dấu tích kho vàng 124 triệu USD của Hitler

Phát hiện dấu tích kho vàng 124 triệu USD của Hitler(30/11/2016)

Một thợ lặn người Anh khẳng định kho vàng thất lạc trị giá 124 triệu USD của ...