Tag:  mua lu o Quang Ngai

Quảng Ngãi, Huế: Dân bất lực nhìn hoa Tết chìm trong nước lũ

Quảng Ngãi, Huế: Dân bất lực nhìn hoa Tết chìm trong nước lũ(16/12/2016)

Mưa dữ dội cùng với nước từ thượng nguồn dội xuống nhanh đã làm người dân trồng ...