Tag:  phi hành gia

Phi hành gia Trung Quốc tiết lộ về tiếng gõ cửa ngoài không gian

Phi hành gia Trung Quốc tiết lộ về tiếng gõ cửa ngoài không gian(30/11/2016)

Âm thanh giống như tiếng búa gõ vào xô sắt khiến phi hành gia đầu tiên bay ...