Tag:  sa lan chim

Đồng Nai: Sà lan cùng số hàng gần 400 tấn chìm dưới sông

Đồng Nai: Sà lan cùng số hàng gần 400 tấn chìm dưới sông(01/12/2016)

Đang chuyển hàng thì chiếc sà lan bị nghiêng và chìm xuống nước, 6 người có măt ...