Tag:  xe tai can qua dau

Hãi hùng đôi nam nữ bị xe tải cán qua đầu

Hãi hùng đôi nam nữ bị xe tải cán qua đầu(30/11/2016)

Va quẹt với xe tải, 2 người đi xe máy té xuống đường và bị xe cán ...