tài khoản tác

Tài khoản giả mạo, tài khoản rác tràn ngập Facebook

Tài khoản giả mạo, tài khoản 'rác' tràn ngập Facebook(02/12/2016)

Việc lập tài khoản mạo danh người khác hoặc tài khoản với hình đại diện "nóng bỏng" ...