tài sản tranh chấp

Vụ không phạt Parkson 200 tỷ đồng: Việt Nam không có quy định tài sản tranh chấp thì không được cho thuê, nhưng đòi được tiền cũng muôn vàn khó khăn

Vụ không phạt Parkson 200 tỷ đồng: Việt Nam không có quy định tài sản tranh chấp thì không được cho thuê, nhưng đòi được tiền cũng muôn vàn khó khăn(30/11/2016)

Việc không phạt Parkson 200 tỷ đồng, doanh nhân Hoàng Khải (Khải Silk) phân tích nếu kiện ...