tân vương Thái Lan

Thái tử Thái Lan trở thành tân vương

Thái tử Thái Lan trở thành tân vương(01/12/2016)

Thái tử Maha Vajiralongkorn vừa chấp thuận lời mời của quốc hội để trở thành tân vương ...