tặng tượng Bác Hồ

Bộ trưởng TT&TT tự hào là người Việt Nam

Bộ trưởng TT&TT tự hào là người Việt Nam(02/12/2016)

"Gặp cộng đồng người Việt ở Slovakia, tôi cảm thấy tự hào là người Việt Nam mỗi ...