táo lõi vàng

Táo Mỹ lõi vàng thoạt nhìn ngỡ hồng xiêm cỡ khủng

Táo Mỹ lõi vàng thoạt nhìn ngỡ hồng xiêm cỡ "khủng"(02/12/2016)

Có hình dáng bên ngoài giống với quả hồng xiêm cỡ khủng, táo lõi vàng là một ...