tau gia 13 trieu dong.

La Gi : Hạ thủy tàu 67 trị giá 13 tỷ đồng

La Gi : Hạ thủy tàu 67 trị giá 13 tỷ đồng(01/12/2016)

Tại bến đò Ba Thám chiếc tàu BTh 98289 của ông Nguyễn Tấn Nguyên khu phố 7, ...