Tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam.

Tàu cá TQ đâm tàu cá VN: Khoảnh khắc kinh hoàng

Tàu cá TQ đâm tàu cá VN: Khoảnh khắc kinh hoàng(30/11/2016)

(Tin tức thời sự) - ''Ngư dân đã đứng ra mũi tàu vẫy tay ra hiệu dừng ...