tay - chân - miệng

Phân biệt viêm da, dị ứng da, thủy đậu, tay - chân - miệng?(30/11/2016)

Làm cách nào để phân biệt được bệnh viêm da, dị ứng da, thủy đậu với bệnh ...


Trẻ hay đi chân đất, ngậm đồ chơi dễ bị tay - chân - miệng?(30/11/2016)

Con em hay chạy ra sân chơi mà không mang dép, ở trong nhà hay ngậm đồ ...