tên lửa đạn đạo Nga

NATO kích hoạt tên lửa Iskander-M tại Kaliningrad

NATO kích hoạt tên lửa Iskander-M tại Kaliningrad(02/12/2016)

NATO kích hoạt tên lửa Iskander-M tại Kaliningrad